Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

Data publikacji: 2018-03-21

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

Eksperymentuję Odkrywam Wiem

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkółGłówne zadania:
Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum
- Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze) w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI - SP oraz gimnazjum

- Zajęcia z programowania i robotyki w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Zajęcia komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP oraz gimnazjum

- Międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- Zajęcia w terenie uzupełniające, obrazujące i utrwalające działania podejmowane na zajęciach pozalekcyjnych

- Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu w dydaktyce

- Główne rezultaty:

- 423 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych

-35 nauczycieli objętych wsparciem

- 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum doposażone w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne
- 3 szkoły dostosowane do potrzeb osób niepelnosprawnych
- 390 uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe

- 35 nauczycieli, którzy podniosą swoje kompetencje

- 1 międzyszkolna pracownia przyrodnicza

- 6 wyjazdów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI i gimnazjum)

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKTRegionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

Załączniki:

  1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT (plik pdf 360KB)
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT (plik pdf 284KB)