Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Data publikacji: 2021-06-17

DRUKI

Załączniki:

 1. Klauzula Rodo (plik odt 25KB)
 2. zał. nr 1-Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 3. Zał.nr 2- Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 4. Zał nr 3-Rozliczenie kosztów dowozu-samochod (plik docx 19KB)
 5. Zał. nr 3a-rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data publikacji: 2019-05-21

DRUKI

Załączniki:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (plik doc 14KB)
 2. Oświadczenie o obowiązku składania sprawozdań finansowych (plik pdf 43KB)
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik pdf 66KB)
 4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy (plik odt 18KB)
 5. Wniosek o zwrot kosztów (plik odt 23KB)
 6. oświadczenie rzemieślnika (plik odt 23KB)
 7. Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (plik docx 13KB)

WNIOSEK w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021

Data publikacji: 2018-11-09

DRUK

Załączniki:

 1. Zał. nr 1-Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 2. Zał. nr 2 - Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 3. Zał nr 3a- rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)
 4. Zał nr 3- rozliczenie kosztów dowozu-samochód (plik docx 19KB)

Stypendium socjalne dla uczniów

Data publikacji: 2018-08-30

DRUKI

Załączniki:

 1. Stypendium socjalne dla uczniów (plik odt 21KB)
 2. OŚWIADCZENIE - dochody (plik odt 12KB)
 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW (plik odt 12KB)