Małopolskie Talenty


Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

2020-01-02

www.malopolskietalenty.pl

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  2019-05-17

  Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

  rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

  Grupa docelowa:

  8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
  Główne zadania:
  - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
  - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
  a) matematyczne i naukowo-techniczne
  b) język angielski
  c) informatyczne
  d) przedsiębiorczość
  e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

  W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

  - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
  - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
  - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
  - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
  - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
  - Szkoła Podstawowa w Karniowie
  - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
  - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

  Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
  Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
  Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
  Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  przejdź do góry...

  Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji