Aktualności


ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2019-03-22

W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


  Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

  2019-03-14

  Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

   2019-03-14

   ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
   WÓJTA GMINY
   KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
   z dnia 12.03.2019 r.
   W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
   1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
   2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
   3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

   Dołączone pliki:


   Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

   2019-03-07

   Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
   Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

    2019-03-04

    Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
    Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
    ( zakładka: REKRUTACJA )

    www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

     2019-03-04

     W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Program Resortowy "Maluch+" 2019

      2019-02-28

      Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
      W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

       2019-02-15

       Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

       Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
       Grupa docelowa:
       8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
       Główne zadania:
       - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
       - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
       a) matematyczne i naukowo-techniczne
       b) język angielski
       c) informatyczne
       d) przedsiębiorczość
       e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
       Główne rezultaty:
       270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
       243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
       104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

       Dołączone pliki:


       Bezpieczne ferie

       2019-01-15

       Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

       Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

       W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

       Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
       Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

        2019-01-07

        W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
        Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
        Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
        Kocmyrzów 38
        w terminie do 25 stycznia 2019 r.
        Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

        Anna Szymczyk-Sierak
        Dyrektor CZE

        Dołączone pliki:


        Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

        2019-01-07

        W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
        W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

        Dołączone pliki:


        Życzenia

        2018-12-24

        Wesołych Świąt!

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

         2018-11-30

         W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
         w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
         Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

          2018-11-30

          W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
          Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

          Dołączone pliki:


          Stan realizacji zadań oświatowych

          2018-10-26

          Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
          Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

          Dołączone pliki:
          Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

          przejdź do góry...

          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji