Aktualności


Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Akademia Przedszkolaka"

2020-02-05

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
Główne zadania:
-utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

Dołączone pliki:


Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

2020-01-02

www.malopolskietalenty.pl

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "

  2019-11-21

  W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "
  uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
  a) matematyczne i naukowo-techniczne
  b) język angielski
  c) informatyczne
  d) przedsiębiorczość
  e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

  W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
  460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

  Dołączone pliki:


  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

  2019-11-05

  Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

  Dołączone pliki:


  „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

  2019-09-23

  Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
  14.00 – 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach


  „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

  Planowany przebieg :

  Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
  Polacy w armiach państw zaborczych
  Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
  Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
  Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
  Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

  Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

  Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

  Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII – VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

  Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji