Aktualności


Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

2018-08-03

W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Projekt

  2018-07-30

  W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

  Dołączone pliki:


  Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

  2018-07-20

  Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
  Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

  czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

  Dołączone pliki:


  Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

  2018-07-20

  Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

   2018-07-10

   W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

   https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

    Program dotacyjny „Niepodległa”

    2018-06-27

    Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
    W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
    Więcej informacji nt. programu na stronie :
    https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

     2018-06-27

     Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
     z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
     samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
     oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
     oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
     publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
     i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

     Dołączone pliki:


     Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

     2018-06-27

     W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

      2018-05-16

      Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
      Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
      Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
      Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
      Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
      Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
      poniedziałek 9.00-18.00
      wt-czw 7.00-15.00
      piątek 7.00-14.00      Anna Szymczyk-Sierak
      Dyrektor CZE

      Dołączone pliki:


      Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

      2018-05-11

      Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

      Dołączone pliki:


      Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

      2018-05-11

      Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
      Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
      w Wysiołku Luborzyckim 160 b

      Dołączone pliki:


      LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

      2018-05-04

      Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
      Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
      Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
      Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
      Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
      poniedziałek 9.00-18.00
      wt-czw 7.00-15.00
      piątek 7.00-14.00


      Anna Szymczyk-Sierak
      Dyrektor CZE


      OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

      2018-04-20

      Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
      Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

      Dołączone pliki:


      Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

      2018-04-19

      Szanowni Państwo,
      Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

      Anna Szymczyk-Sierak
      Dyrektor CZE

      Dołączone pliki:


      Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

      2018-04-19

      Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
      W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
      Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

      Anna Szymczyk-Sierak
      Dyrektor CZE

      Dołączone pliki:


      Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

      2018-04-17

      Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

      2018-04-11

      Szanowni Państwo,

      Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
      profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
      Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
      Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
      Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
      Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
      Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
      Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
      Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
      przedszkole
      klasy 0-3
      klasy 4-7
      Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
      Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

      Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


      Łucja Nagacz
      Katarzyna Konewecka-Hołój
      Michał Gomółka

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Życzenia

       2018-03-29

       Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

       Życzą:

       Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
       oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
       w Kocmyrzowie-Luborzycy

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

        2018-03-21

        Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
        W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


        budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
        budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
        budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
        budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
        budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Dołączone pliki:


        Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

        2018-03-21

        Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

        Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

        Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
        W tym:
        - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
        - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
        - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
        - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
        Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

        Dołączone pliki:


        Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

        2018-03-21

        Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

        Eksperymentuję Odkrywam Wiem

        Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

        Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

        czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        Dołączone pliki:


        przejdź do góry...

        Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

        Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji