Aktualności


Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

2019-11-05

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Dołączone pliki:


„W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

2019-09-23

Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
14.00 – 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach


„W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

Planowany przebieg :

Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
Polacy w armiach państw zaborczych
Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII – VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

  2019-08-06

  Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

  Dołączone pliki:


  DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  2019-06-19

  W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
  Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

  czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji