Aktualności


Sprawozdania finansowe za rok 2019

2020-05-11

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html


INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

2020-05-04

Działamy - COVID 19 !

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.

Dołączone pliki:


Płyny do dezynfekcji

2020-05-04

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Projekt " Zdalna szkoła"

2020-05-04

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
"Zdalna Szkoła"

Gmina Komyrzów-Luborzyca pozyskała dofinansowanie na zakup 33 laptopów dla szkół podstawowych, które zostały w dniu dzisiejszym przekazane dyrektorom szkół. Zostaną one użyczone uczniom, którzy nie posiadają tego rodzaju sprzętu do pracy zdalnej. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki w placówkach.
Kwota pozyskana na ten cel wynosi💻💻💻 69 814,80zł

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2020-04-30

  Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
  Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

   2020-04-23

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

   "Akademia Przedszkolaka"
   numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

   Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

   Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
   Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

   Grupa docelowa:
   150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
   Główne zadania:
   -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
   -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
   - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
   Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Główne rezultaty:
   - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
   - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

   2020-03-26

   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
   zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
   czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
   lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

   czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji