Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

Data publikacji: 2022-09-29

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2022
z dnia 26 września 2022 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2022.1324 t.j. z
dnia 2022.06.23),
2. UCHWAŁA NR XXXI/295/2021 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu
pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Załączniki:

  1. Regulamin Rekrutacji (plik pdf 161KB)
  2. Deklaracja udziału w Projekcie (plik pdf 264KB)
  3. Formularz zgłoszeniowy Zał.Nr 1. (plik pdf 277KB)
  4. Załacznik Nr 2 do Regulaminu (plik docx 777KB)
  5. Załącznik Nr 3 do Regulaminu (plik pdf 218KB)
  6. Załączniknr 4 do Regulaminu (plik pdf 181KB)
  7. Załącznik Nr 5 do Regulaminu (plik pdf 179KB)
  8. Logo (plik odt 86KB)